יום ה', י’ בסיון תשע”ח
    לאתר כפר הנוער מבואות ים  
דף הבית מרכז הפצה שח"ק ספרייה מקצועות לימוד גלריה תקשוב
 

הסעות צהריים מרמות ים ליישובים תשע"ז : חניית טרנזיטים: בת חפר – טרנזיט - רון ירון ג. חיים + חוגלה + חרת לאת + אלישיב – טרנזיט – ליאור הסעות בורגתה + חניאל + מונש + בית הלוי – טרנזיט – ליאור הסעות שושנת העמקים – מיניבוס – רון ירון תחנה מס' 1 : גאולי תימן + העוגן – אוטו' – סייג דוד מעברות – אוטו' – סייג דוד תחנה מס' 2: בית יצחק + כ. ידידיה + הדר עם + כ. חיים – אוטו' - סייג דוד תחנה מס' 3 : אביחיל – 2 אוטו' – ערבה רגב תחנה מס' 4: צוקי ים + חבצלת + נוה הדר – אוטו' - לדאני הסעות תחנה מס' 5: חופית + בית חרות (כיכר+שדרה) – אוטו' – סייג דוד / מועצה חופית – אוטו' - סייג דוד תחנה מס' 6: בית חירות הרחבה – אוטו' - סייג דוד / מועצה (ימי שני) תחנה מס' 7 : גבעת שפירא + בת חן ג' - אוטו' – סייג דוד בת חן א' + בת חן ב' + ביתן אהרון – סייג דוד תחנה מס' 8: בית ינאי + נעורים – אוטו' - סייג דוד תחנה מס' 9: ויתקין הרחבה - 2 אוטו' – ערבה אבנר / מועצה תחנה מס' 10: ויתקין - כפר – 2 אוטו' – ערבה רגב / מועצה יום שני – 12:35 - מב"ר י"ב : 1 - בית ינאי, נעורים , בת חן, אביחיל, שושנת העמקים – טרנזיט - ליאור הסעות 2 – חוםפית, מעברות, העוגן, בית יצחק, גאולי תימן – טרנזיט – ליאור הסעות