יום ד', כח’ בתשרי תשע”ח
    לאתר כפר הנוער מבואות ים