יום ה', ח’ בתמוז תשע”ח
    לאתר כפר הנוער מבואות ים