יום ג', ג’ באלול תשע”ח
    לאתר כפר הנוער מבואות ים