יום ש', יא’ בחשון תשע”ט
    לאתר כפר הנוער מבואות ים