יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
    לאתר כפר הנוער מבואות ים