יום ו', כז’ בכסלו תשע”ח
    לאתר כפר הנוער מבואות ים