יום ה', ח’ בתמוז תשע”ח
    לאתר כפר הנוער מבואות ים  
דף הבית מרכז הפצה שח"ק ספרייה מקצועות לימוד גלריה תקשוב
 

מכתב להורים לקראת הרשמה לתשעז.pdf טופס פרטי תלמיד להרשמה.xls הצהרת בריאות.doc ויתור על סודיות.doc פוליסת לביטוח תאונות אישיות לתלמידים.pdf