רמות ים-בית חינוך ניסויי

רמות ים -בית חינוך ניסויי קהילתי

כתבה ראשית

מידע כללי

תוכנית הסעים רמות ים תשע"ט

שימו לב - בימי ראשון ההסעות יוצאות מהתחנות בשעה 09:10 - הקפידו להגיע בזמן

מידע להורים ותלמידים בנושא לוקרים תשע"ט

נוהל ונוהג בביה"ס רמות ים

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA