רמות ים-בית חינוך ניסויי

רמות ים -בית חינוך ניסויי קהילתי

כתבה ראשית

מידע כללי

פוליסת ביטוח תאונות אישיות תשע"ח

מכתב להורים לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ח

תוכנית הסעים לשנת הלימודים תשע"ח

שימו לב: בימי ראשון איסוף לבית הספר יוצא מהיישובים בשעה 9:00 תחילת לימודים 9:45. ביום ראשון 3.9.17 יתחילו הלימודים בשעה 8:15. שנה טובה ובטוחה !

רשימות ספרי לימוד תשע"ח

הזמנת לוקרים תשע"ח

נוהל ונוהג בביה"ס רמות ים

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA